Vejled_1920x478_p__dass

RKV (realkompetencevurdering)

For dig over 25 år, der vil starte på en erhvervsuddannelse

En realkompetencevurdering (RKV) er en vurdering, som inddrager din samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor, hvornår eller hvordan, de er erhvervet.

Er du fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse for voksne (EUV), skal du til en realkompetencevurdering målrettet den uddannelse, du ønsker at tage. Du får både din skole- og erhvervsmæssige baggrund vurderet. Du kan eventuelt få merit i forbindelse med din RKV og dermed få afkortet din uddannelsestid på erhvervsuddannelsen.

Sådan får du en RKV

Når du tilmelder dig den ønskede erhvervsuddannelse for voksne (EUV) på optagelse.dk, indkalder vi dig automatisk til en RKV-samtale i forbindelse med din optagelse.

Ønsker du at få en realkompetencevurdering, INDEN du søger ind på erhvervsuddannelsen for voksne (EUV) og dermed få et overblik over, hvor meget afkortning du kan få på den valgte uddannelse, kan du tilmelde dig en realkompetencevurdering (RKV) før erhvervsuddannelse for voksne (EUV).

Er du selvforsøgende eller beskæftiget kan du tilmelde dig direkte via vores kursusside. Bemærk, du kan tilmelde dig både til RKV Online og RKV med fysisk fremmøde.

Er du ledig skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke selv kan tilmelde dig en realkompetencevurdering. Du skal i stedet kontakte dit jobcenter og søge om bevilling af en realkompetencevurdering.

Efter din tilmelding vil du modtage en indkaldelse til din RKV. Vi gør opmærksom på, at har du tilmeldt dig en uddannelse via optagelse.dk, vil du automatisk blive indkaldt til en RKV-samtale.

Indkaldelsesbrevet sendes til din e-Boks, og det vil her bl.a. fremgå hvilken dokumentation, du skal bruge i dit videre forløb.

Har du tilmeldt dig et forløb med fremmøde, vil indkaldelsen også indeholde oplysninger om hvor og hvornår, du skal møde, samt hvem din RKV-vejleder er.

Har du tilmeldt dig RKV før EUV som online forløb, vil indkaldelsen indeholde dine kursusdatoer samt adgangskode til kursusmaterialet på platformen PraxisOnline.

Du kan læse mere om RKV før EUV i vores Guide til RKV før EUV, som du finder i boksen øverst til højre.

RKV fremmøde
Her arbejder du selvstændigt og individuelt med kursusmaterialet i vores Digitale Læringscenter, og du kan løbende få teknisk hjælp af underviseren, fx til at scanne og gemme dokumenter mv, når du har behov for det. Vi stiller PC og head-set til rådighed.
RKV fremmøde kan være et godt valg, hvis du ikke er så stærk it-mæssigt, ikke har en PC eller hvis du foretrækker at få personlig hjælp til det tekniske.

RKV online (inkl. it-kompetencer)
RKV online kører asynkront. Det vil sige, at når du først er oprettet, kan du logge ind og ud alt efter behov, og du bestemmer selv, hvor og hvornår du arbejder med materialerne. Dog skal du være opmærksom på de oplyste datoer i indkaldelsen.
RKV online stille nogle krav til dine it-kompetencer; du skal kunne oprette et login og navigere rundt på nettet. Du skal også kunne gemme og navngive dokumenter og samle dem i mapper. Hvis du tilmed kan zippe mapperne, er det helt fint. Har du problemer med disse opgaver, anbefaler vi, at du tilmelder dig RKV med fysisk fremmøde

Brug for at skifte hold?
Ønsker du at skifte hold, fra online til fremmøde eller fra fremmøde til online, skal du kontakte sekretæren hurtigst muligt, så hjælper hun dig med at blive overflyttet til det nye hold.

Når du tilmelder dig SSA-uddannelsen på www.optagelse.dk, får du et brev fra vores administration om, at der er reserveret en plads på uddannelsen til dig. Du får også en indkaldelse i din e-Boks til RKV-A forløbet.

første kursusdag på RKV-A forløbet skal du starte med at gennemføre EUD-screeninger i dansk og matematik. Screeningerne er på 9 kl. niveau, og du må ikke bruge hjælpemidler i form af lommeregner mv. til screeningerne. Derudover skal du fremsende din dokumentation, det kan du læse mere om i vores Guide til RKV-A forløbet. På anden kursusdag har du din personlige samtale med din RKV-vejleder.
 
RKV-A forløbet kan tages som online forløb, hvor du får et indkaldelsesbrev i e-Boks med aktiveringskode til kursusmaterialet. Du skal tage EUD-screeningerne i dansk og matematik inden kl. 12.00 på din første kursusdag. Din personlige samtale foregår via Teams på din 2. kursusdag. Tidspunkt for samtalen, og hvem din RKV-vejleder er, oplyses i dit indkaldelsesbrev i e-Boks.
 
RKV-A forløbet kan også tages som fremmøde forløb, hvor 1. kursusdag foregår i ZBC Digitalt Læringscenter i Næstved, Slagelse eller Roskilde. Du får nærmere besked i e-Boks om, hvor og hvornår du skal møde ind. Du får en personlig samtale af max. 45 minutters varighed med din RKV-vejleder på den 2. kursusdag, den personlige samtale foregår på ZBC i Køge. Du får oplyst det specifikke tidspunkt for din personlige samtale i indkaldelsesbrevet til RKV-A forløbet, som du får i e-Boks.
 
Du skal gennemføre begge dage af RKV-A forløbet, hvor vi laver en samlet vurdering af, om du kan anbefales til SSA- uddannelsen, før du får din endelige uddannelsesplads. Du har mødepligt begge dage (fysisk eller online), og det er en forudsætning for, at du kan komme videre i dit uddannelsesforløb til social- og sundhedsassistent.

Du kan læse mere om RKV-A forløbet i vores Guide til RKV-A, som du finder i boksen øverst til højre.

Sådan får du en RKV til SSA-uddannelsen - RKV før EUV ordinært forløb
Ønsker du at få en realkompetencevurdering, inden du søger ind på SSA-uddannelsen og dermed få et overblik over, hvor meget afkortning du kan få på uddannelsen, kan du tilmelde dig en realkompetencevurdering før erhvervsuddannelse for voksne (RKV før EUV).

Er du selvforsøgende eller beskæftiget, kan du tilmelde dig direkte via vores kursusside og  voksenuddannelse.dk

Er du ledig, skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke selv kan tilmelde dig en realkompetencevurdering. Du skal i stedet kontakte dit jobcenter og søge om bevilling af en realkompetencevurdering.

Varighed og pris
En realkompetencevurdering kan vare fra 0,5 dag og op til 5 dage.
Er du selvforsørgende eller beskæftiget, er RKV før EUV gratis. Er du ledig, kan du eller dit jobcenter kontakte RKV-sekretær Heidi Øhlers på e-mail: heoh@zbc.dk eller tlf. 6198 4351 og få oplyst pris og estimeret varighed.

Varighed og pris

En realkompetencevurdering kan vare fra 0,5 dag og op til 5 dage.

Er du selvforsørgende eller beskæftiget (og inden for AMU-målgruppen), er RKV gratis. Er du ledig, kan du eller dit jobcenter kontakte RKV-sekretær Lisa Wollesen på e-mail: lrw@zbc.dk eller tlf. 4172 1096 og få oplyst pris og estimeret varighed.

Er der tale om en RKV målrettet social- og sundhedsassistent skal du kontakte RKV-sekretær Heidi Øhlers på e-mail: heoh@zbc.dk eller tlf. 6198 4351.