RKV (realkompetencevurdering)

-nu også online! For dig over 25 år, der vil starte på en erhvervsuddannelse

En realkompetencevurdering (RKV) er en vurdering, som inddrager din samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor, hvornår eller hvordan, de er erhvervet.

Er du fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse for voksne (EUV), skal du til en realkompetencevurdering. Du får både din skole- og erhvervsmæssige baggrund vurderet.

Du kan eventuelt få merit i forbindelse med din RKV og dermed få afkortet din uddannelsestid på erhvervsuddannelsen.

Få din RKV online

Er du i denne tid ramt af ekstra god tid, og har du to års erhvervserfaring inden for et brancheområde, så kontakt os for at høre om dine muligheder for at blive faglært på kortere tid.

Vi kører løbende realkompetencevurderinger, hvor du online har en samtale med en af vores vejledere, bliver instrueret om korte opgaver, og efterfølgende får din vurdering tilsendt.

Du kan tilmelde dig HER, eller kontakte RKV-sekretær Lisa Wollesen på e-mail: lrw@zbc.dk eller tlf. 4172 1096.

Sådan får du en RKV

Når du tilmelder dig den ønskede erhvervsuddannelse for voksne (EUV) på www.optagelse.dk, vil du i forbindelse med optagelsen blive indkaldt til en RKV samtale på ZBC.

Ønsker du at få en realkompetencevurdering, inden du søger ind på en erhvervsuddannelse for voksne (EUV) og dermed få et overblik over, hvor meget afkortning du kan få på den ønskede uddannelse, kan du tilmelde dig en realkompetencevurdering (RKV) før erhvervsuddannelse for voksne (EUV).

Er du ledig kan du som udgangspunkt ikke selv tilmelde dig en realkompetencevurdering. Du skal tage kontakt til dit jobcenter og søge om bevilling af en realkompetencevurdering.

Er du selvforsøgende eller beskæftiget kan du tilmelde dig direkte via vores kursusside og efteruddannelse.dk.

Selve RKV'en

Efter din tilmelding vil du blive indkaldt til en RKV samtale. Hvis ikke du allerede har vedhæftet nedenstående dokumenter sammen med din ansøgning på optagelse.dk, vil du blive bedt om at medbringe følgende:

  • Nem-id
  • Opdateret CV
  • Dokumentation for erhvervserfaring. Det kan være i form af anbefalinger, funktionsbeskrivelser eller ansættelseskontrakter. Det skal fremgå tydeligt, hvilke arbejdsopgaver, du har haft.
  • Uddannelses- eller kursusbeviser. Folkeskolebevis, grundforløbsbeviser, certifikater mv. – tag alt med, hvad du har.
  • Afgangsbevis fra 9. eller 10. klasse, så du kan dokumentere kravet om karakteren 02 i gennemsnit i dansk og matematik (gl. skala 6).
  • Alternativt kan adgangskrav være AVU med dansk og matematik på minimum niveau G, andre eksaminer med dansk og matematik på minimum niveau G, FVU Dansk trin 4, FVU matematik trin 2, AVU Dansk som Andetsprog eller Dansk 3, modul 5 bestået eller Studieprøven.

Har du relevant erhvervserfaring, som ikke er forældet, vil du højst sandsynligt blive indkaldt til faglig vurdering hos en af vores faglærere på den relevante uddannelse.

På baggrund af realkompetencevurderingen vil vi udarbejde en RKV plan, og evt. en EUV uddannelsesplan over dit uddannelsesforløb til den ønskede uddannelse.

Varighed og pris

En realkompetencevurdering kan vare fra 0,5 dag og op til 5 dage.

Er du selvforsørgende eller beskæftiget, er RKV gratis. Er du ledig, kan du eller dit jobcenter kontakte RKV-sekretæren og få oplyst pris og estimeret varighed.

Brochurer

Åben voksenvejledning i Slagelse, Roskilde og Næstved

Læs mere
RKV-sekretær Lisa Wollesen
Skriv en besked