HR___Ledelse_undergruppe

Virksomhedens ESG-rapportering

Kort fortalt

ESG-kursus, hvor ESG-standarder (ESRS) introduceres, så du kan identificere ESG-nøgletal, opstille basale ESG-beregninger og medvirke til indsamling af ESG-data og dokumentation ift. virksomhedens ESG-rapportering.

Virksomhedens ESG-rapportering

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
21096 - Virksomhedens ESG-rapportering

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der skal i gang med eller har påbegyndt datarapportering inden for ESG og klimaregnskab, herunder fx administrativt ansatte inden for økonomi/regnskab, som har behov for grundlæggende viden om ESG for det videre arbejde. Det anbefales, at deltageren har gennemført kurset "Introduktion til ESG og ESG-rapportering" eller har tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltageren får viden om standarder relateret til ESG, der vedrører klima-/miljømæssige og sociale forhold samt god ledelsesskik (Environmental, Social, Governance).
Deltageren kan identificere standarder for ESG-nøgletal indenfor klima/miljø, sociale forhold samt god ledelsesskik, og kan opstille simple ESG-måltal og finde metoder til basale beregninger.
Deltageren kan medvirke til virksomhedens ESG-rapportering og deltage i arbejdet på det operationelle niveau med indsamling og dokumentation af data samt valgte måleenheder til brug i ESG-rapporteringen i henhold til gældende standarder (ESRS).

Fagnummer: 21096 Virksomhedens ESG-rapportering Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90