__konomi___regnskab_undergruppe

Virksomhedens budgetter

Kort fortalt

Efter kurset kan du medvirke til udarbejdelsen af virksomhedens budgetter. Du får kendskab til de forudsætninger budgetterne baserer sig på og budgetternes indbyrdes sammenhæng. Du vil kunne deltage i budgetopfølgning.

Virksomhedens budgetter

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49437 - Virksomhedens budgetter

Målgruppe: Kurset retter sig mod administrative medarbejdere med hovedbeskæftigelse i regnskabs-/økonomifunktionen og medarbejdere, der medvirker til budgetudarbejdelse.Herudover medarbejdere på ledelsesniveau med behov for viden omkring budgettering og efterfølgende rapportering af økonomiske informationer.

Beskrivelse: Deltageren kan arbejde med budgetlægningen vedr. resultatbudgettet, herunder foretage udarbejdelse af aktivitetsbudgetter og kapacitetsbudgetter (investeringsbudget, likviditetsbudget, markedsføringsbudget, salgsbudget, balancebudget).

Deltageren kan gennem budgetteringsprocessen vurdere hvilken effekt ændringer i budgetforudsætningerne vil få på resultatet.

Desuden kan deltageren arbejde med budgetopfølgning og få kendskab til at lokalisere, vurdere og rapportere budgetafvigelser.

Fagnummer: 49437 Virksomhedens budgetter Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 1.869,85