__ldrepleje_undergruppe

Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II

Kort fortalt

Denne AMU-uddannelse bygger ovenpå 'Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I'. På uddannelsen er der fokus på din opgave med at støtte borgeren i at udvælge, ibrugtage og anvende velfærdsteknologi. Uddannelsen er tilrettelagt med fokus på din opgave i samarbejdet om velfærdsteknologi med borgeren, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48880 - Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II

Målgruppe: Målgruppen for denne AMU-uddannelse er social- og sundhedshjælpere eller andre med lignende jobfunktioner, der har forudsætninger svarende til 'Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I'.

Beskrivelse: Deltageren kan støtte borgeren med sammensatte behov ved ibrugtagelse og anvendelse af velfærdsteknologi.

Deltageren kan:
observere, identificere og vurdere behov, samt udvælge velfærdsteknologi hos en specifik borger eller en borgergruppe.
selvstændigt, og i samarbejde med borgeren, pårørende og andre samarbejdspartnere, udvælge og anskaffe velfærdsteknologi samt støtte borgeren i ibrugtagelse og anvendelse af velfærdsteknologi.
anvende sundhedspædagogiske metoder til at motivere, støtte og vejlede borgeren og pårørende ved introduktion af velfærdsteknologi.
kontinuerligt følge op på og vurdere, om borgeren fortsat har gavn af velfærdsteknologien.
reflektere over de etiske og holdningsmæssige dilemmaer, der findes i forhold til ibrugtagelsen af velfærdsteknologi samt inddrage disse i det daglige arbejde.

Derudover har deltageren forståelse for, hvordan sammenhængen mellem nationale strategier for velfærdsteknologi og arbejdsstedets ressourcer, vejledninger og instrukser påvirker tilgængeligheden af ny velfærdsteknologi.

Fagnummer: 48880 Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25