__ldrepleje_undergruppe

Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I

Kort fortalt

På uddannelsen får du kendskab til formålet og hensigten ved brug af velfærdsteknologi. I uddannelsen kommer du til at arbejde med borgerrettede cases og metoder, der retter sig mod din praksis. Efter endt uddannelse kan du: Identificere behov, gå i dialog med og støtte borgeren i anvendelse af velfærdsteknologi.

Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48879 - Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I

Målgruppe: Målgruppen for denne AMU-uddannelse er social- og sundhedshjælpere eller andre med lignende jobfunktioner, der anvender velfærdsteknologiske løsninger i pleje- og omsorgsopgaver i borgerens eget hjem.

Beskrivelse: Deltageren kan støtte borgeren med ikke-komplekse behov i anvendelse af velfærdsteknologi.

Deltageren har kendskab til velfærdsteknologi, herunder formålet og hensigten, og har viden om tilgængeligheden på deres arbejdsplads. Desuden kan deltageren:

udvælge relevant velfærdsteknologi, der kan støtte borgerens livskvalitet og selvstændighed, på baggrund af observation, viden om og vurdering af borgerens behov.
gå i dialog med borgeren om relevant velfærdsteknologi.
bidrage til introduktionen af velfærdteknologi hos borgeren samt inddrage relevante mono- og tværfaglige samarbejdspartnere efter behov.
fremsøge og agere ud fra lokale retningslinjer og vejledninger omkring brugen af velfærdsteknologi hos borgeren.
identificere og forholde sig reflekterende til de etiske dilemmaer, der kan opstå ved brugen af velfærdsteknologi hos borgeren.

Fagnummer: 48879 Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25