__ldrepleje_undergruppe

Vejledning i forflytning

Kort fortalt

Uddannelsen gør deltagerne i stand til på baggrund af analyse og vurdering af forflytninger at vejlede i forflytning, således at motivation til forandring og udvikling øges i den forflytningsmæssige praksis.

Vejledning i forflytning

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer, hvordan du kan vejlede kolleger i forflytning bl.a. på baggrund af borgerens ressourcer
  • Du lærer, hvordan du kvalificeret kan vejlede og instruere i hensigtsmæssige forflytninger, under hensyntagen til nedslidning og arbejdsskader
  • Du lærer, hvordan du kan indtænke de arbejdsmiljømæssige vinkler i arbejdet
  • Du får værktøjer til, hvordan du tværfagligt kan bidrage til vurdering og implementering af hjælpemidler
Info om fag
40935 - Vejledning i forflytning

Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter eller ufaglærte, som har erfaring og viden om forflytning og enten varetager eller ønsker at varetage jobfunktionen med vejledning om forflytningsmæssig praksis. Enten inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område, herunder voksenhandicapområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan vejlede kolleger i forflytning. I den sammenhæng kan deltageren på baggrund af viden om forflytningens grundlæggende principper analysere og vurdere forflytninger samt borgerens ressourcer. Deltageren kan målrettet vejlede, formidle, undervise og instruere de forskellige målgrupper på arbejdspladsen. Deltageren kan således inspirere og motivere til udvikling af hensigtsmæssige forflytninger for at forebygge nedslidning og arbejdsskader.

Deltageren kan medvirke til at skabe øget fokus på betydningen af den forflytningsmæssige praksis for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. I det arbejde har deltageren forståelse for sin egen rolle i at inspirere til og skabe en god kultur for forflytningsmæssig praksis.

Deltageren kan i det tværfaglige samarbejde medvirke til vurdering og implementering af hjælpemidler og indsamling af ny viden om forflytning. I det arbejde kan deltageren etablere og bruge faglige netværk til videndeling omkring forflytningsvejlederfunktionen.

Fagnummer: 40935 Vejledning i forflytning Varighed 6 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 4.337,40