Vaskeri_undergruppe

Vand- og kemiflow i vaskeribranchen

Kort fortalt

Du lærer om vandets og kemiens betydning for vaskeprocessen og du lærer om hvornår du skal regulere vaskeprocessen for at sikre kvaliteten af det vaskede tøj.

Vand- og kemiflow i vaskeribranchen

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du får viden om kemiens funktion i vaskeprocesserne
  • Du kan bruge de nødvendige måleinstrumenter til at sikre optimale vaskeprocesser
  • Du kan sikre, at det vaskede tøj er kvalitetsmæssigt (visuelt, mikrobielt, kemisk og termisk) i orden
  • Du kan bidrage til optimering af driftsomkostningerne i forhold til bl.a. energi- og vandforbrug
  • Du kan i det daglige arbejde bidrage til, I har et sikkert og sundt arbejdsmiljø
Info om fag
49721 - Vand- og kemiflow i vaskeribranchen

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod medarbejdere inden for vaskeribranchen

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren selvstændigt:

I forbindelse med vand
forstå vandets betydning i et vaskeri, herunder forstå de forhold der påvirker vandet, bl.a.:
hårdhed
temperatur
vandniveauer i vaskerør
udledning
genbrug
deltage i daglig optimering af vaskeprocessen
deltage i udvikling af vaskeprocessen

I forbindelse med maskiners funktioner
forstå, hvordan maskiner i et vaskeri fungerer, herunder forstå hvordan flowet i vaskeriet påvirkes
i indsortering
ved opbevaringved levering til kunde
ud fra denne viden sikre, at alle processer i vasken fungerer bedst muligt for flowet i vaskeriet

I forbindelse med kemi
kende til kemien i vaskeprocessen, for eksempel:
funktion
virkemåde
anvende nødvendige måleinstrumenter for at sikre, at vaskeprocessen foregår bedst muligt

I forbindelse med regulering og kvalitet
regulere vaskeprocessen
sikre kvaliteten af det vaskede tøj visuelt, kemisk og termisk

I forbindelse med arbejdsmiljø
være med til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø
vælge personlige værnemidler
læse og forstå sikkerhedsdatablade
være med til at udarbejde kemisk risikovurdering

I forbindelse med viden om ressourceforbrug
forstå energi- og vandgenbrugssystemer
deltage i det daglige arbejde med optimering af virksomhedens driftsomkostning

Fagnummer: 49721 Vand- og kemiflow i vaskeribranchen Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 832,00 Uden for målgruppe: DKK 2.978,80