D__rmand_vagt_undergruppe

Vagtens opg. ved st.ulykker og alvorlige hændelser

Kort fortalt

Deltageren kan på baggrund af viden om og skærpet opmærksomhed på meget omfattende og voldsomme begivenheder, som fx uvejr, brand, eksplosioner eller voldelige forbrydelser, optræde formålstjenligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Vagtens opg. ved st.ulykker og alvorlige hændelser

04-11-2024
Vagtens opg. ved st.ulykker og alvorlige hændelser
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
3 dage Daghold Garantikursus

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du vil få viden og skærpet opmærksomhed på omfattende og voldsomme begivenheder, som fx uvejr, brand, eksplosioner, voldelige forbrydelser eller terrorhandlinger
  • Du vil kunne opføre dig formålstjenligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt ved begivenheder, som dem nævnt ovenover
  • Du vil lære om forebyggende foranstaltninger, særligt materiel og særlige risici
  • Du lærer om problemer med større menneskemængde under samme tag i trængsel og i mørke
  • Du lærer om tegn på forberedelse af forbrydelser i større menneskemængder, herunder terrorhandlinger
  • Du vil kunne foretage de rigtige foranstaltninger i sikkerhedstruende situationer, såsom alarmering, modtagelse af politi og redningstjeneste
  • Du vil få viden om, hvordan man beroliger mennesker ramt af panik
  • Du vil kunne handle professionelt på baggrund af viden om psykisk reaktionsmønster, i de faser som kommer efter en omfattende/voldsom begivenhed
Info om fag
49692 - Vagtens opg. ved st.ulykker og alvorlige hændelser

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod vagter, som har gennemført og bestået uddannelsen "Grundlæggende Vagt".

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med store ulykker og alvorlige hændelser
udvise bevidsthed om vagtens rolle i en beredskabssituation
udvise skærpet opmærksomhed
optræde formålstjenligt, herunder
- sikkerhedsmæssigt forsvarligt ved
- uvejr
- brand
- eksplosioner
- voldelige forbrydelser
demonstrere kendskab til
- forebyggende foranstaltninger
- særlige risici
- håndtering af større menneskemængder
- under tag
- i trængsel
- tegn på forbrydelser
foretage relevante prioriteringer i forhold til en beredskabssituation, for eksempel
- foretage alarmering
- modtage politi og redningstjeneste
- berolige mennesker ramt af panik
have forståelse for psykiske reaktionsmønstre, herunder
- defusing
- debreafing

Fagnummer: 49692 Vagtens opg. ved st.ulykker og alvorlige hændelser Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25