D__rmand_vagt_undergruppe

Vagtens møde med psykisk udfordrede

Kort fortalt

Deltageren kan ud fra en tilegnet viden om de forskellige adfærds- og reaktionsmønstre, som knytter sig til forskellige former for psykiske lidelser, håndtere psykisk syge på en hensigtsmæssig måde i sin rolle som professionel vagt.

Vagtens møde med psykisk udfordrede

04-09-2024
Vagtens møde med psykisk udfordrede
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
1 dag Daghold Garantikursus

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du vil få viden omkring forskellige adfærds- og reaktionsmønstre som knytter sig til forskellige former for psykiske lidelser
  • Du vil kunne håndtere psykisk syge på en hensigtsmæssig måde i din rolle som professionel vagt
  • Du lærer at udøve myndighed over for psykisk syge på en effektiv og korrekt måde på baggrund af gældende regler
  • Du vil få viden omkring mulighed for hjælp fra offentlige myndigheder
Info om fag
49693 - Vagtens møde med psykisk udfordrede

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod vagter.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med psykiske udfordrede
demonstrere kendskab til
- adfærds- og reaktionsmønstre
- forskellige psykiske lidelser
agere hensigtsmæssigt som vagt i forhold til psykisk udfordrede
rumme mennesker med psykiske udfordringer
udvise kendskab til mulighed for hjælp fra offentlige myndigheder og frivillige organisationer
udvise kendskab til relevant lovgivning, herunder
- serviceloven
- psykiatriloven

Fagnummer: 49693 Vagtens møde med psykisk udfordrede Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 900,75