__ldrepleje_undergruppe

Værtskab og sociale rammer for ældres måltider

Kort fortalt

Deltageren kan medvirke til at organisere "det gode måltid" ved at skabe gode fysiske og sociale rammer for måltidet mhp. at understøtte den ældre borgers funktionsniveau og livskvalitet. Desuden kan deltageren inddrage den ældre i hverdagsaktiviteter omkring måltidet med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og ønsker. I arbejdet med at etablere gode rammer for måltidet er deltageren opmærksom på de forskellige udfordringer, der er, alt efter om den ældre spiser alene eller sammen med andre. I den forbindelse kan deltageren bruge værtsrollen som pædagogisk redskab.

Værtskab og sociale rammer for ældres måltider

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer, hvordan du kan bidrage til skabe gode fysiske og sociale rammer for "det gode måltid"
  • Du lærer, hvordan du kan inddrage den ældre i hverdagsaktiviteter omkring måltidet
  • Du lærer, hvordan du kan bruge værtsrollen som pædagogisk redskab i forbindelse med måltider
Info om fag
42935 - Værtskab og sociale rammer for ældres måltider

Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende grupper, der arbejder i f.eks. hjemmeplejen, leve-bo-miljøer og på plejecentre.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende måltidssituationen til at understøtte den ældre borgers funktionsniveau og livskvalitet. I det arbejde kan deltageren medvirke til at organisere "det gode måltid" ved at skabe gode fysiske og sociale rammer for måltidet. Desuden kan deltageren inddrage den ældre i hverdagsaktiviteter omkring måltidet med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og ønsker.
I arbejdet med at etablere gode rammer for måltidet er deltageren opmærksom på de forskellige udfordringer, der er, alt efter om den ældre spiser alene eller sammen med andre. I den forbindelse kan deltageren bruge værtsrollen som pædagogisk redskab.

Fagnummer: 42935 Værtskab og sociale rammer for ældres måltider Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 900,75