Vaskeri_undergruppe

Uren del af vaskeprocessen, grundmodul 1

Kort fortalt

Du lærer om at arbejde ergonomisk hensigtsmæssigt ved modtagelse, indsortering og vask.Du lærer om produktionsflowet og at arbejde hygiejnisk og kvalitetsmæssigt. Du lærer om energiforbrug, kemi og om korrekt behandling af tekstiler i vaskeprocessen

Uren del af vaskeprocessen, grundmodul 1

07-10-2024
Uren del af vaskeprocessen, grundmodul 1
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
3 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer arbejdsprocesserne ved modtagelse, indsortering og vask
  • Du kan arbejde ergonomisk korrekt, og kan bruge redskaber og tekniske hjælpemidler hensigtsmæssigt
  • Du kender maskinernes funktioner i vaskeprocessen og kan tage de nødvendige miljøhensyn
  • Du ved, hvilke faktorer, der påvirker vaskeprocessen
  • Du kan vurdere og sikre korrekt behandling ud fra vaskemærker og behandlingssymboler
BEMÆRK! Kurset udbydes i Vestdanmark pr. efterspørgsel. 
Info om fag
48966 - Uren del af vaskeprocessen, grundmodul 1

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod medarbejdere inden for vaskeribranchen.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren på et grundlæggende niveau:
I forbindelse med arbejdsprocesserne ved modtagelse, indsortering og vask
arbejde ergonomisk rigtigt
anvende redskaber hensigtsmæssigt
anvende tekniske hjælpemidler

I forbindelse med arbejdsskader
minimere arbejdsbetingede lidelser og skader ud fra kendskab til
- arbejdsmiljø
- personlig hygiejne
- ergonomi
- kemi

I forbindelse med modtagelse og indsortering
arbejde ud fra opmærksomheden på produktionsflowet
medvirke til, at håndteringen af tøjet foregår
- hensigtsmæssigt
- kvalitetsbevidst
- med kun få fejl
arbejde ud fra hygiejniske retningslinjer i branchevejledninger og standarder samt ud fra viden om mikroorganismer, herunder
- udvise god hygiejne
- medvirke til at bryde smitteveje
udvise sikker adfærd, hvis der med vasketøjet indbringes fremmedlegemer ved
- fejl
- uopmærksomhed

I forbindelse med vaskeprocessen
ud fra kendskab til maskinernes funktion tage hensyn til
- tekstilernes egenart
- miljøet, herunder
- energiforbrug
- kemiforbrug
- vandforbrug
forstå de faktorer, der påvirker vaskeprocessen, for eksempel
- tid
- temperatur
- vand
- kemi
forstå miljøbelastninger
forebygge fejl og reagere på uregelmæssigheder ud fra
- viden om arbejdsgange
- viden om flow i vaskeprocessen

I forbindelse med at sikre den korrekte behandling af tekstiler i vasken
ud fra viden om tekstilfibre, vævning og farveægthed
- skelne forskellige tekstilgrupper fra hinanden, herunder:
- naturtekstiler
- syntetiske tekstiler
- blandingstekstiler
- vurdere og sikre den rette behandling ud fra vaskemærker og behandlingssymboler
- vurdere fejl, der er sket i vaskeprocessen og tage stilling til tekstilets videre forløb
- medvirke til at minimere fejl

Fagnummer: 48966 Uren del af vaskeprocessen, grundmodul 1 Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.296,60