Kraner_og_maskiner_undergruppe

Udvidelse kran D til Mob. kraner >8-30 tm. basis

Kort fortalt

Udvidelse af kran D grundlæggende uddannelse i betjening af mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis. Krancertifikatuddannelse.

Udvidelse kran D til Mob. kraner >8-30 tm. basis

24-06-2024
Udvidelse kran D til Mob. kraner 8-30 tm. basis
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
5 dage Daghold
16-09-2024
Udvidelse kran D til Mob. kraner 8-30 tm. basis
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
5 dage Daghold
04-11-2024
Udvidelse kran D til Mob. kraner 8-30 tm. basis
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
5 dage Daghold
25-11-2024
Udvidelse kran D til Mob. kraner 8-30 tm. basis
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
5 dage Daghold
1 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag
48647 - Udvidelse kran D til Mob. kraner >8-30 tm. basis

Målgruppe: Personer der er i besiddelse af D certifikat og har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter.Specielle adgangskrav: Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.Deltageren skal være i besiddelse af kran D certifikat, erhvervet før den 1. 1. 2018.

Beskrivelse: Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring Kranbasis og Mobile kraner over 8 tonsmeter, jf. gældende bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til:
- risici forbundet med arbejde med mobile kraner
- mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
- mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
- reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
- indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang
- reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner
- mobile kraners stabilitetsforhold
- jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne
- valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt
- til korrekt anvendelse af støtteben

Efter endt uddannelse kan deltageren:
- betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
- vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
- vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
- vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes
- gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
- tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
- aflæse lastdiagrammer
- opstille mobile kraner korrekt

Fagnummer: 48647 Udvidelse kran D til Mob. kraner >8-30 tm. basis Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.801,50