__ldrepleje_undergruppe

Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre

Kort fortalt

Deltageren kan samarbejde tværfagligt om måltider til ældre og kan gennem arbejdstilrettelæggelse og ansvarsfordeling sikre en helhedsorienteret indsats mhp. at understøtte den ældre borgers funktionsniveau og livskvalitet. Deltageren kan indgå i en tværfaglig og konstruktiv dialog, herunder modtage og videregive relevant information og observationer.

Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer, hvordan du kan bidrage positivt til ældre borgers funktionsniveau og livskvalitet
  • Du får viden om, hvordan du tværfagligt kan samarbejde om måltider til ældre med henblik på en helhedsorienteret indsats
  • Du får indsigt i det kostfaglige personales og social- og sundhedspersonalets faglighed og roller
  • Du lærer om måltidets omsorgsmæssige funktion for den enkelte
Info om fag
42934 - Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre

Målgruppe: Medarbejdere i hjemmeplejen, leve-bo-miljøer, plejecentre og modtagekøkkener med følgende baggrund: 1. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende grupper. 2. Ernæringshjælpere og ernæringsassistenter.

Beskrivelse: I det tværfaglige samarbejde om måltidet kan deltageren bidrage til forebyggelse og sundhedsfremme med henblik på at understøtte den ældre borgers funktionsniveau og livskvalitet. Deltageren kan gennem arbejdstilrettelæggelse og ansvarsfordeling samarbejde tværfagligt om måltider til ældre med henblik på at sikre en helhedsorienteret indsats. I det arbejde har deltageren indsigt i hhv. det kostfaglige personales og social- og sundhedspersonalets faglighed og rolle. Desuden kan deltageren indgå i en tværfaglig og konstruktiv dialog, herunder modtage og videregive relevant information og observationer.

Deltageren kan i samarbejde med henholdsvis det kostfaglige personale eller social- og sundhedspersonalet planlægge og koordinere måltidet ud fra viden om måltidets omsorgsmæssige funktion og på en sådan måde, at der sikres en sammenhæng mellem borgerens behov og ønsker til måltidet, det fremstillede måltid og gennemførelsen af måltidet med de ældre.

Fagnummer: 42934 Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50