D__rmand_vagt_undergruppe

Tryghedsvagt

Kort fortalt

Deltageren kan udføre almindeligt forekommende tryghedsvagt opgaver fagligt og sikkerhedsmæssigt korrekt med baggrund i gældende lovgivning.

Tryghedsvagt

17-06-2024
Tryghedsvagt
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
10 dage Daghold
Info om fag
21977 - Tryghedsvagt

Målgruppe: For at deltage på kurset skal deltageren have gennemført og bestået AMU-kurset "Grundlæggende Vagt".

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:
I forbindelse med egen sikkerhed, kommunikation og konflikthåndtering
Kommunikere hensigtsmæssigt med borgere
Anvende konflikthåndtering i forhold til
- borgere
- kulturelle forskelle
- større grupperinger
- udadreagerende personer
- psykisk syge
Håndtere stofpåvirkede og berusede personer
- på baggrund af viden om forskellige handlemønstre for personer med forskellige typer påvirkning
Tage hensyn til mental parathed, herunder refleksion over egen adfærd og kommunikation
Anvende bodycam og overfaldstryk
- på baggrund af viden om regler for brug af bodycam

I forbindelse med security awareness og crowd control
Anvende viden om det aktuelle nationale trusselsbillede og løbende opdatere sin viden herom
Anvende viden om de aktuelle
- bander og grupperinger
- visitationszoner
- nattelivszoner
Ved afvigelser på normalbilledet - udvise skærpet opmærksomhed på afvigelser ud fra viden om normalbilledet
- kende sin rolle
- handle hensigtsmæssigt
- aflæse og vurdere grupperingers adfærd, intensitet og dynamik

I forbindelse med samarbejde med myndigheder
samarbejde med politiet
anvende kendskab til relevante offentlige myndigheders ressortansvar
anvende viden om SSP-samarbejde
videregive signalementer
anvende kendskab til reglerne om videregivelse af foto- og videodokumentation

I forbindelse med borgerkontakt
forstå tryghedsvagtens beføjelser og ansvar
håndtere forstyrrelser af den offentlige orden
identificerer strafbare forhold
kommunikere med og servicere borgere

I forbindelse med lovgivning og rettigheder
I relevant omfang anvende kendskab til
- Ordensbekendtgørelsen
- Naturbeskyttelsesloven
- Lov om euforiserende stoffer
- Grundloven
- EMRK
- GDPR

Fagnummer: 21977 Tryghedsvagt Varighed 10 dage