Gartneri_anl__g_undergruppe

Træer og buske om sommeren

Kort fortalt

I uddannelsen arbejder deltagerne med at identificere almindeligt forekommende planter i sommertilstand, herunder genkende planternes habitus og karakteristiske vækstform med henblik på at vælge, rådgive og vejlede i forhold om beplantning og planternes krav til vækstvilkår.Deltagerne kan udarbejde og anvende plejeprogrammer for grønne områder, herunder udføre plejearbejde i vækstperioden i beplantninger fra 2 ¿ 10 år efter etableringsfasen, samt foretage plantning af enkelte større træer i befæstede arealer.

Træer og buske om sommeren

03-06-2024
Træer og buske om sommeren
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
15 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

·       Du lærer at genkende de mest almindelige planter i sommertilstand

·       Du lærer om planternes særlige kendetegn og vækstformer

·       Du lærer at vælge, rådgive og vejlede om beplantning og planternes behov, hvis de skal vokse

·       Du lærer at lave og bruge plejeprogrammer for grønne områder

·       Du lærer at pleje planterne i vækstperioden 2-10 år, efter du har skabt anlægget

·       Du lærer at plante større træer

Info om fag
42395 - Træer og buske om sommeren

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer inden for planteskole- og anlægsgartnerområdet. - bevis fra 3. skoleperiode i gartneruddannelsen under erhvervsuddannelseneller- andre med tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltageren kan identificere almindeligt forekommende planter i sommertilstand og har kendskab til planternes habitus og vækstform.

Deltageren kan give råd og vejledning om beplantningsforhold ud fra vækstvilkår og øvrige forhold.

Deltageren kan udarbejde og anvende plejeprogrammer for grønne områder, og udføre plejearbejde i vækstperioden fra 2 - 10 år efter etableringsfasen.

Deltageren kan foretage plantning af enkelte større træer i befæstede arealer.

Fagnummer: 42395 Træer og buske om sommeren Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 3.120,00 Uden for målgruppe: DKK 10.068,25