__konomi___regnskab_undergruppe

Tolke eksisterende regneark til analyse

Kort fortalt

Efter kurset kan du arbejde med analyse og kontrol af store regneark, Du kan vurdere om regnearket er korrekt opbygget formelmæssigt og vil kunne udtrække data til videre analyse fx til controlleropgaver.

Tolke eksisterende regneark til analyse

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49435 - Tolke eksisterende regneark til analyse

Målgruppe: Kurset retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion arbejder med kontrol og analyse af fx økonomirapporter, budgetter og salgstal. Det anbefales, at kursisten har gennemført AMU-kurset Anvendelse af store datamængder i regneark eller har tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltageren kan analysere, tolke og bedømme store datamængder præsenteret i regneark fx i forhold til validiteten af de i regnearket fremkomne resultater samt i forhold til regnearkets opbygning (formler, funktioner og kæder.)

Deltageren kan vurdere fx økonomirapporter, budgetter og salgstal i forhold til validitet og reliabilitet og uddrage relevante data til videre bearbejdning i andre regnskabsmæssige sammenhænge.

Fagnummer: 49435 Tolke eksisterende regneark til analyse Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 789,95