Dagtilbud_undergruppe

Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du med afsæt i arbejdet omkring tidlig opsporing af børn (0 til 6 år) i udsatte positioner, arbejde ud fra trivselsdimensioner, og anvende objektive observationer og analysemetoder i udarbejdelsen af en trivselsvurdering. Du vil ligeledes kunne medvirke ved udarbejdelse af en handleplan i samarbejde med forældre og andre samarbejdspartnere.

Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48668 - Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner

Målgruppe: Pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og dagplejere.

Beskrivelse: Med forståelse for overordnede målsætninger, kan deltageren medvirke til tidlig opsporing og indsats for børn i udsatte positioner. Herunder vil deltageren kunne:

Reagere på bekymring, på baggrund af viden om de fire trivselsdimensioner
Observere ud fra strukturerede, anerkendte og professionelle observationsredskaber
Medvirke ved udarbejdelse af en objektiv individuel trivselsvurdering
Anvende handleguides og værktøjer i udarbejdelse af en handleplan for en tidlig indsats
Indgå i en væsentlig, respektfuld dialog med forældrene om barnets trivsel og behov
Beskrive og begrunde situationer som grundlag for analyse, refleksion og nye handlemuligheder i et helhedsorienteret samspil med forældre, barnet og tværfaglige samarbejdspartnere
Reflektere over egen rolle i relationerne til forældre og det tværfaglige samarbejde.

Fagnummer: 48668 Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50