__ldrepleje_undergruppe

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Kort fortalt

Deltageren kan medvirke til en tidlig opsporing af sygdomstegn. Deltageren kan observere og handle hensigtsmæssigt i forhold til en ændret sundhedstilstand hos f.eks. den ældre medicinske patient.

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer at anvende din viden om anatomi og fysiologi til tidlig opsporing af sygdomstegn
  • Du får viden om at genkende og dokumentere en ændret sundhedstilstand hos borgeren
  • Du lærer, hvad borgerens funktionsevne og ernæringstilstand betyder
  • Du lærer at observere borgeren og handle ud fra dine observationer
  • Du får viden om tidlig, forebyggende indsats ved akut og kronisk sygdom
  • Du lærer, hvordan det tværfaglige samarbejde kan medvirke til tidlig forebyggende indsats
Info om fag
46874 - Tidlig opsporing af sygdomstegn

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod social- og sundhedshjælpere og kan være relevant for faglærte og ufaglærte, der arbejder inden for social- og sundhedsområdet i primærsektoren, f.eks. hjemmeplejen, ældre- og plejeboliger og aflastningspladser.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende sin grundlæggende anatomiske og fysiologiske viden til tidlig opsporing af sygdomstegn ved at identificere samt dokumentere en ændret sundhedstilstand hos borgeren. I det arbejde har deltageren kendskab til betydningen af borgerens funktionsevne og ernæringstilstand. Deltageren kan endvidere observere, begrunde observationer og handle hensigtsmæssigt i forhold til dem. Deltageren kan gennem videregivelse af informationer til f.eks. læge eller sygeplejerske indgå i det tværfaglige samarbejde og medvirke til en målrettet tidlig forebyggende og sundhedsfremmende indsats både ved akut sygdomsudbrud og ved forværring af kroniske sygdomme hos f.eks. den ældre medicinske patient.

Fagnummer: 46874 Tidlig opsporing af sygdomstegn Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75