D__rmand_vagt_undergruppe

Teknisk opdatering i alarmsystemer for vagter

Kort fortalt

Deltageren er teknisk opdateret og fortrolig med et AIA-anlægs (Automatisk Indbruds-Alarm) opbygning, virkemåde og anvendelse i praksis. Deltageren kan konstatere indbrud, kan fejlfinde og finde andre årsager til detekteringer samt foretage korrekt tilbagemelding til kontrolcentralen.

Teknisk opdatering i alarmsystemer for vagter

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49696 - Teknisk opdatering i alarmsystemer for vagter

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod vagter, som har gennemført og bestået uddannelsen "Grundlæggende Vagt"

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med alarmsystemer
holde sig teknisk opdateret
udvise fortrolighed med principperne for AIA -anlægs (Automatisk Indbruds-Alarm)
- opbygning
- virkemåde
- anvendelse i praksis
identificere mulige årsager til alarmer på AIA-anlæg,
- for eksempel ved log-betjening
finde andre årsager til detekteringer
foretage korrekt tilbagemelding til kontrolcentralen

Fagnummer: 49696 Teknisk opdatering i alarmsystemer for vagter Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 900,75