Elektronik_svagstr__m_undergruppe

Switch Mode Power Supply: teknikker og koblinger

Kort fortalt

Deltageren kan, i forbindelse med test og fejlfinding, måle på og kontrollere kredsløbsfunktionen i switch mode power supplies, byggende på Feed-forward eller Step-down kobling, og kan ud fra et diagram vurdere, om der benyttes primær eller sekundær switched kobling. Deltageren kan anvende opnået viden om koblingstyper, komponentkrav, Power Factor Reg., integreret kobl. og støjreduk.

Switch Mode Power Supply: teknikker og koblinger

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
43776 - Switch Mode Power Supply: teknikker og koblinger

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med reparationsarbejde på switch mode power supplies. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til forstærkerteknik, transducere samt teknikker og principper inden for analoge og switch mode power supplies.

Beskrivelse: Deltageren kan, i forbindelse med test og fejlfinding, måle på og kontrollere kredsløbsfunktionen i en switch mode power supply (SMPS), byggende på koblingerne Feed-forward eller Step-down. Derudover kan deltageren ud fra et diagram vurdere, om der anvendes primær eller sekundær switched kobling.
Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om fordele og ulemper ved primær eller sekundær switched koblinger, hvilke specielle krav, der stilles til komponenterne i en SMPS (fx Powertransistoren som switch), formålet med en Power Factor Regulator, diagrammet for en typisk integreret kobling samt de komponenter og kredsløb, der har til formål at reducere støjudstrålingen.

Fagnummer: 43776 Switch Mode Power Supply: teknikker og koblinger Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.070,60