Pleje_i_sygehusv__senet_undergruppe

Klinisk observation, refleksion og handling

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du foretage systematisk klinisk observation af komplekse fysiologiske, psykologiske og sociale sammenhænge, på baggrund af øget viden om anatomi og fysiologi, sygdomslære og blodprøver. Du kan kompetent anvende fagligt argumentation og fagsprog.

Klinisk observation, refleksion og handling

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer, hvordan du fagligt kan reflektere over kliniske observationer, og sammenkoble disse med teoretisk viden
  • Du lærer at identificere afvigelser og kan fagligt udlede og begrunde hensigtsmæssige sygeplejehandlinger
  • Du kan videregive og dokumentere observationer og sygeplejehandlinger i henhold til gældende retningslinjer
  • Du lærer kompetent at anvende faglig refleksion, faglig argumentation og fagterminologi
  • Du lærer selvstændigt at planlægge og gennemføre information og formidling i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse
Info om fag
47733 - Klinisk observation, refleksion og handling

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter ansat på sygehuse, sekundært social- og sundhedsassistenter ansat i ældreplejen. Det anbefales at social- og sundhedsassistenten har forudsætninger svarende til AMU-uddannelsen "Medicinadministration".

Beskrivelse: Deltageren kan foretage systematisk klinisk observation i forhold til patientnære sygeplejeopgaver, på baggrund af viden om anatomi og fysiologi, patologi, behandling og blodprøver. Herunder kan deltageren observere komplekse sammenhænge mellem fysiske, psykiske og sociale ændringer og symptomer hos patienten.

Deltageren kan fagligt reflektere over kliniske observationer, koble disse sammen med teoretisk viden, identificere afvigelser og udlede samt fagligt begrunde hensigtsmæssige sygeplejehandlinger inden for eget kompetenceområde.

Deltageren kan videregive kliniske observationer til relevante samarbejdspartnere, f.eks. i forbindelse med stuegang, ligesom deltageren kan dokumentere observationer og sygeplejehandlinger i henhold til gældende retningslinier.

Deltageren kan indgå i sygeplejefaglig drøftelse med interne og eksterne samarbejdspartnere på baggrund af viden om evidensbaseret sygepleje og klinsike retningslinier. Deltageren kan i den forbindelse kompetent anvende faglig refleksion, faglig argumentation og fagterminologi.

Desuden kan deltageren selvstændigt planlægge og gennemføre information og formidling ved og under indlæggelsen og i forbindelse med udskrivelsen.

Fagnummer: 47733 Klinisk observation, refleksion og handling Varighed 20 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 13.265,00