Dagtilbud_undergruppe

Den styrkede pædagogiske læreplan

Kort fortalt

Efter endt uddannelse kan deltageren arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan i den pædagogiske praksis, med fokus på egen rolle og i et samarbejde med andre. Deltageren kan på baggrund af en bred læringsforståelse tilrettelægge læringsmiljøer, som alle børn kan være en del af, så de trives, lærer, dannes og udvikler sig i fællesskabet med hinanden. Deltageren har ligeledes viden om betydningen af arbejdet med meningsfuld dokumentation og evaluering af læringsmiljøerne.

Den styrkede pædagogiske læreplan

02-12-2024
Den styrkede pædagogiske læreplan
ZBC Holbæk Slotshaven 3 4300 Holbæk
3 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du får et styrket kendskab til pædagogiske læreplaner, der danner rammen for arbejdet
  • Du lærer at analysere og justere din egen pædagogiske praksis
  • Du får værktøjer til din tilrettelæggelse af et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø
  • Du lærer, hvordan du kan fremme, at alle børn deltager i fællesskabet
Info om fag
48384 - Den styrkede pædagogiske læreplan

Målgruppe: Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Beskrivelse:
Deltageren har viden om og forståelse for intentionen bag en styrket pædagogisk læreplan som ramme for det pædagogiske arbejde og kan på denne baggrund analysere og justere egen pædagogisk praksis
Deltageren kan, med udgangspunkt i egen rolle og på baggrund af indsigt i en bred læringsforståelse, tilrettelægge et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som fremmer børnenes dannelse, trivsel, udvikling og læring
Deltageren har viden om, hvordan børneperspektivet undersøges og inddrages i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis
Deltageren kan fremme deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskabet gennem forståelse for forudsætninger både hos det enkelte barn og gruppen af børn, herunder børn i udsatte positioner
Deltageren kan reflektere over egen praksis og har viden om meningsfuld dokumentation og evaluering som metode til vurdering og videreudvikling af den pædagogiske praksis, der inddrager børneperspektivet og understøtter kvaliteten i de pædagogiske processer

Fagnummer: 48384 Den styrkede pædagogiske læreplan Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25