__ldrepleje_undergruppe

De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre

Kort fortalt

Deltagerne kan med vægt på den forebyggende indsats varetage bistands-, pleje- og omsorgsopgaver hos ældre borgere.

De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer, hvordan du kan medvirke ved bistands-, pleje- og omsorgsopgaver hos ældre borgere med de mest almindeligt forekommende sygdomme
  • Du bliver bevidst om dine observationer
  • Du får skærpet din viden om forebyggende indsats
  • Du får klarhed over, hvilke relevante samarbejdspartnere, du skal viderebringe dine observationer til
Info om fag
42677 - De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre

Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere, beskæftigelsesvejledere og andre ansatte i primærkommunerne med tilsvarende kvalifikationer, f. eks sygehjælpere og hjemmehjælpere med efteruddannelse.Deltagerne skal have minimum 2 års arbejdserfaring.

Beskrivelse: Deltagerne kan, med udgangspunkt i egne praksiserfaringer og med vægt på den forebyggende indsats, medvirke ved bistands-, pleje- og omsorgsopgaver hos ældre borgere med de mest almindeligt forekommende sygdomme. Herunder kan de observere ændringer hos den ældre, som kan have betydning for den ældres helbred og livskvalitet, og viderebringe disse til relevante samarbejdspartnere.

Fagnummer: 42677 De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.130,50