Pleje_i_sygehusv__senet_undergruppe

Sterilassistent

Kort fortalt

Efter uddannelsen vil du kunne arbejde med genbehandling af steriliserbart medicinsk flergangsudstyr, i henhold til gældende standarder og retningslinjer, herunder anvende standardiseret metode og teknik i arbejdsprocesserne, med forståelse for praksis' betydning for patientens sikkerhed.

Sterilassistent

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49801 - Sterilassistent

Målgruppe: Medarbejdere ansat på sterilcentral eller genbehandlingsenhed med en erhvervsfaglig sundhedsuddannelse, eller viden svarende hertil. Deltagerne skal kunne læse og skrive dansk, samt håndtere IT på brugerniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan varetage og tage ansvar for egen og afdelingens genbehandlingscyklus af steriliserbart medicinsk flergangsudstyr.

Deltageren:
kan identificere og vurdere kvaliteten af arbejdsgange med henblik på at overholde gældende standarder og retningslinjer, såvel nationale som lokale.
har viden om hygiejniske principper og tager ansvar for at forebygge og afbryde smitteveje.
anvender standardiseret metode og teknik i arbejdsprocesserne for: rengøring, desinfektion, kontrol, oplægning, emballering og sterilisering af flergangskirurgisk udstyr; samt modtagelse, håndtering, opbevaring og distribution af sterile én- og flergangsartikler.
kan ud fra viden om kirurgiske instrumenter vurdere, udføre pleje og vedligeholde disse.
har forståelse for anvendelse af brancherettet teknologi med betydning for styring, kvalitet og kommunikation.
kan samarbejde med interne som eksterne fagpersoner; eksempelvis med logistik- og operationsafdeling og leverandør.
kan identificere og tage ansvar for egne og fælles arbejdsmiljømæssige faktorer.
har forståelse for egen og fælles praksis' betydning for patientens sikkerhed.
tager ansvar for at være opsøgende for egen faglig udvikling inden for specialet.

Fagnummer: 49801 Sterilassistent Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 6.757,50