__ldrepleje_undergruppe

Sosu-fagligt gerontologisk arbejde

Kort fortalt

Gerontologi. Deltageren kan: Tilrettelægge en individualiseret indsats. Iværksætte nye initiativer, optimere plejen og forebygge komplikationer relateret til ældres hyppigste sygdomme. Tage initiativ til tværsektorielt samarbejde og påtage sig en koordinerende rolle. Ved modtagelse af og pleje af døende borgere i samarbejde med andre iværksætte optimale pleje- og omsorgshandlinger.

Sosu-fagligt gerontologisk arbejde

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
40601 - Sosu-fagligt gerontologisk arbejde

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig fortrinsvis til social- og sundhedsassistenter og lignende målgrupper med erfaring.

Beskrivelse: Deltageren kan med baggrund i den nyeste viden om aldring tilrettelægge en individualiseret indsats, som tager højde for den ældres behov. I det arbejde kan deltageren tage udgangspunkt i nyeste viden om tænkning, forståelse og læring i alderdommen. Endvidere kan deltageren tage ansvar for kontinuiteten i indsatsen.

Desuden kan deltageren ud fra en forståelse af kompleksiteten i de sociale, biologiske og psykologiske forandringer iværksætte nye initiativer i forhold til individuel pleje, omsorg og aktivering. Endvidere kan deltageren optimere pleje og forebyggelse af komplikationer på baggrund af en opdateret viden om ældre menneskers hyppigste sygdomme og sygdomstilstande.

Deltageren kan fagligt begrunde nye initiativer over for samarbejdspartnere.

Derudover kan deltageren tage initiativ til tværsektorielt samarbejde samt påtage sig en koordinerende rolle med henblik på at skabe tryghed og sammenhæng for borgeren og dennes netværk i forbindelse med genoptræning, pleje og behandling. Deltageren kan ligeledes, for at sikre den ældres rettigheder, tage ansvar for dialogen med relevante samarbejdspartnere om den ældres behov, ønsker, forventninger og krav.

Endelig kan deltageren i forbindelse med modtagelse af og pleje af døende borgere i samarbejde med andre iværksætte optimale pleje- og omsorgshandlinger, herunder etablering af team og handleplaner.

Fagnummer: 40601 Sosu-fagligt gerontologisk arbejde Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 6.757,50