__ldrepleje_undergruppe

Social- og sundhedsassistenten som teamleder

Social- og sundhedsassistenten som teamleder

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
16392 - Social- og sundhedsassistenten som teamleder

Beskrivelse: Eleven kan anvende viden om grundlæggende organisationspsykologi, herunder teori og metoder indenfor kommunikation, motivation og konflikthåndtering til at understøtte teamsamarbejdet og arbejdspladsens værdier.
Eleven kan anvende viden om grundlæggende ledelsesteorier til at prioritere, tilrettelægge og koordinere arbejdsopgaver indenfor velfærdsområdet med udgangspunkt i ledelsesansvaret for teamets ressourcer, kompetencer og målgruppens behov.
Eleven kan anvende viden om grundlæggende organisationsteori til at reflektere over arbejdspladsens organisering og de ledelsesmæssige prioriteringer i relation til egen rolle og funktion som fx ansvarshavende i vagter og vagtplanlægger.
Eleven kan anvende viden om mødefacilitering til at planlægge, gennemføre og evaluere møder selvstændigt eller i samarbejde med andre faggrupper.
Eleven kan anvende viden om overenskomstsystemet, herunder løn- og personaleforhold til at samarbejde med arbejdspladsens tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter om at sikre medarbejdernes arbejdsmiljø.

Fagnummer: 16392 Social- og sundhedsassistenten som teamleder Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75