Plejefamilie_undergruppe

Skolestøtte og det anbragte barn/anbragte unge

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du anvende hverdagens oplevelser og aktiviteter på en læringsfremmende måde sammen med et anbragt barn eller en ung. Uddannelsen giver dig indblik i betydningen af en ressourcefokuseret og meningsfuld tilgang til barnets udvikling og læring.Du inspireres til, på varierede måder, at formidle viden fra hverdagen, der styrker barnets forståelse af historie, kultur og natur.

Skolestøtte og det anbragte barn/anbragte unge

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
22055 - Skolestøtte og det anbragte barn/anbragte unge

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med anbragte børn eller unge inden for børne¿ og ungeområdet og det socialpædagogiske område. Det kan være fx være familieplejere, pædagogmedhjælpere, værkstedsassistenter og pædagogiske assistenter.

Beskrivelse: Deltageren kan:
identificere og anvende det anbragte barns/den unges styrker og ressourcer i samarbejdet med barnet/den unge.
understøtte det anbragte barns/den unges læring igennem en ressourcefokuseret inddragelse i hverdagssituationer.
tilrettelægge og gennemføre aktiviteter i hverdagen på anbringelsesstedet/i plejefamilien med henblik på at styrke barnets/den unges læring.
planlægge og gennemføre varierede meningsfulde aktiviteter, der støtter det anbragte barns/den unges deltagelse og læring uden for skolen.
understøtte barnet/den unge i daglige gøremål, så barnet/den unge opnår kompetencer til at selvstændigt at udføre de daglige gøremål.
understøtte barnets/den unges tilegnelse af almen viden gennem oplevelser, fortællinger og udforskning af verden, hvad angår kultur, historie og natur/miljø

Fagnummer: 22055 Skolestøtte og det anbragte barn/anbragte unge Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25