D__rmand_vagt_undergruppe

Sikkerhedsreceptionist

Kort fortalt

Deltageren kan professionelt imødekomme gæsters forventninger til service og oplevelser på baggrund af en forståelse for gæsters ønsker samt virksomhedens krav og behov. Desuden kan deltageren observere usædvanlige/mistænkelige personer, genstande og hændelser og kan udføre opgaver i forbindelse med personskader, ulykker, brand mv.

Sikkerhedsreceptionist

18-11-2024
Sikkerhedsreceptionist
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
2 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du vil kunne imødekomme gæsters forventninger til service og oplevelser på et professionelt niveau.
  • Du vil kunne opfylde forventninger og behøv med forståelse for gæsters ønsker, mens du også tager hensyn til virksomhedens krav og behov.
  • Du lærer at observere usædvanlige/mistænkelige personer, genstande og hændelser.
  • Du vil kunne tage dig af professionel post-, telefon- og mailbetjening med fokus på kommunikation og sikkerhed.
  • Du vil i den forbindelse lære at håndtere eventuelle trusler og lære at spotte usædvanlige telefonopkald og andre trusselsbilleder.
  • Du vil kunne anvende generelle sikkerhedsprocedure og kan foretage nødkaldsprocedurer, kommunikere med kontrolcentral og kommunikere med myndigheder m.v.
  • Du vil få viden omkring evakueringsplaner og sikkerhedsreceptionens rolle.
  • Du vil kunne tage dig af opgaver i forbindelse med personskader, ulykker, brand m.v.
Info om fag
49691 - Sikkerhedsreceptionist

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig tilmedarbejdere i hotelbranchen, receptionister fra små og mellemstore virksomheder.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med service
imødekomme gæsters forventninger til service
have fokus på gæsters ønsker
have fokus på virksomhedens krav og behov

I forhold til sikkerhed
håndtere eventuelle trusler
være observant i forhold til trusselsbilleder, herunder
- usædvanlige hændelser
demonstrere kendskab til generelle sikkerhedsprocedurer
udføre nødkaldsprocedurer
kommunikere med
- alarmcentral
- myndigheder
forstå sikkerhedsplaner
forstå sikkerhedsreceptionistens rolle i forbindelse med
- personskader
- ulykker
- brand

I forbindelse med it
forholde sig til
- it-sikkerhed
- GDPR.

Fagnummer: 49691 Sikkerhedsreceptionist Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50