__ldrepleje_undergruppe

Selvstændigt arbejde med rehabilitering

Kort fortalt

Deltageren kan i et tværfagligt samarbejde og i samarbejde med borgeren selvstændigt arbejde med borgerens rehabiliteringsproces.

Selvstændigt arbejde med rehabilitering

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
40127 - Selvstændigt arbejde med rehabilitering

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner med erfaring inden for arbejde med rehabilitering.

Beskrivelse: Deltageren kan på baggrund af viden om fysiske, psykiske og sociale udviklingsmuligheder i det tværfaglige samarbejde og i samarbejde med borgeren medvirke ved udarbejdelse af rehabiliteringsplaner samt i det tværfaglige samarbejde bidrage til en koordineret og helhedsorienteret indsats.

Deltageren kan i træningsindsatsen aktivt medvirke til, at borgeren opnår målene i rehabiliteringsplanen, herunder på baggrund af viden om specifikke kognitive dysfunktioner medvirke til styrkelse af borgernes kognitive ressourcer.

Endelig kan deltageren i samarbejde med borgeren og dennes pårørende arbejde selvstændigt ud fra rehabiliteringsprincipper, således at borgerens aktivitet og deltagelse i såvel eget liv som i samfundslivet fremmes.

Fagnummer: 40127 Selvstændigt arbejde med rehabilitering Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.978,30