D__rmand_vagt_undergruppe

Selvevaluering i praksis

Kort fortalt

På dette kursus lærer du at anvende en struktureret selvevalueringsmetode til at evaluere egen og kollegaers indsats og resultater.

Selvevaluering i praksis

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
40655 - Selvevaluering i praksis

Målgruppe: Kurset er primært udviklet til ufaglærte og faglærte, som i forbindelse med deres arbejde anvender en struktureret selvevalueringsmetode i forbindelse med evaluering af egen og kollegers indsats og resultater.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Med baggrund i viden om anvendelse af et selvevalueringsværktøj som eksempelvis EFQM, KVIK eller anden tilsvarende selvevalueringsmodel vurdere, evaluere egen og kollegaers indsats og resultater i forhold til givne målsætninger.
Medvirke til forbedringer med udgangspunkt i resultaterne af en selvevaluering.
Indgå aktivt i diskussioner på arbejdspladsen om en samlet vurdering af forbedringsmuligheder, herunder prioritering af indsatsområder, som iværksættes i forlængelse af selvevalueringen.
Udarbejde forslag til forbedringer af eget jobområde.

Fagnummer: 40655 Selvevaluering i praksis Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50