__ldrepleje_undergruppe

Samarbejde med pårørende

Kort fortalt

Uddannelsen styrker dine kompetencer til at kunne planlægge og tage ansvar for samarbejdet med pårørende. Du får viden og færdigheder til at indgå i et professionelt samarbejde med pårørende med udgangspunkt i forståelse for rammer for relationsdannelse, din egen rolle, dine kollegaers rolle og de pårørendes forudsætninger og ønsker.

Samarbejde med pårørende

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
22025 - Samarbejde med pårørende

Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere ansat i hjemmeplejen, plejecentre og specialområdet. Social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sektor.Pædagogiske assistenter ansat i specialområde, hjemmeplejen og plejecentre.

Beskrivelse: Deltageren:
opnår viden om og får forståelse for pårørende, herunder den pårørendes livssituation og reaktionsmåde, samt faktorer der kan påvirke samarbejdet og kan anvende dette i mødet med de pårørende.
kan planlægge og reflektere over relationsdannelse med de pårørende, samt opnå forståelse for kompleksiteten i samarbejdet, herunder anvende metoder til konflikthåndtering.
kan anvende viden om lovgivning og de organisatoriske rammers betydning i samarbejdet med de pårørende, herunder hensynet til borgerens rettigheder i forhold til de pårørendes forventninger.
kan anvende viden om narrativer og deres betydning i samarbejdet med pårørende. Det være sig narrativer den pårørende skaber omkring kulturen og samarbejdet, eller narrativer opstået blandt personalet omkring en pårørende. Desuden kan deltageren med-virke til at skifte fokus, så der skabes en positiv fortælling.

Fagnummer: 22025 Samarbejde med pårørende Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25