__ldrepleje_undergruppe

Samarbejde med ældre om gode kostvaner

Kort fortalt

Deltageren får en grundlæggende viden om kostens betydning for den ældre borgers funktionsniveau og livskvalitet. Deltageren kan indsamle viden om den enkeltes kost- og drikkevaner og etablere et samarbejde med borgeren om gode kostvaner ved at tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, funktionsniveau og motivation. I det samarbejde kan deltagerne inddrage pårørende, forskellige tilbud, institutioner og relevante faggrupper.

Samarbejde med ældre om gode kostvaner

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
42933 - Samarbejde med ældre om gode kostvaner

Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende grupper, der arbejder i f.eks. hjemmeplejen, leve-bo-miljøer og på plejecentre.

Beskrivelse: Deltageren kan arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende ud fra en grundlæggende viden om kostens betydning for den ældre borgers funktionsniveau og livskvalitet. I det arbejde kan deltageren indsamle viden om den enkeltes kost- og drikkevaner med henblik på at etablere et samarbejde med borgeren om gode kostvaner.
I arbejdet med at vedligeholde eller omlægge kost- og drikkevaner kan deltageren samarbejde med og støtte den ældre ved at tage udgangspunkt i den enkeltes behov, ønsker, ressourcer, funktionsniveau og motivation.
I det samarbejde kan deltagerne inddrage pårørende, forskellige tilbud, institutioner og relevante faggrupper.

Fagnummer: 42933 Samarbejde med ældre om gode kostvaner Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50