Social__og_specialp__dagogik_undergruppe

Rusmiddelmisbrug (børn/unge)

Rusmiddelmisbrug (børn/unge)

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47871 - Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pædagogisk arbejde for og med anbragte børn og unge med signaler og tegn på rusmiddelmisbrug. Medarbejderne kan være familieplejere, pædagogiske medarbejdere, pædagogiske assistenter m.fl.

Beskrivelse: Deltageren kan, på baggrund af viden om rusmidler, herunder de tilknyttede fysiske, psykiske og sociale problematikker, identificere tegn og signaler på rusmiddelmisbrug hos anbragte børn og unge.

Som en del af det daglige pædagogiske arbejde kan deltageren indgå i dialog med barnet eller den unge med det formål at afdække misbrugets omfang og karakter. I det arbejde har deltageren forståelse for betydningen af en anerkendende og respektfuld tilgang til barnet/den unge.

Deltageren kan udføre arbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning. På baggrund af forståelse for sin egen rolle og handlemuligheder kan deltageren inddrage barnets/den unges forældre/netværk og andre relevante samarbejdspartnere.

Fagnummer: 47871 Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.087,55
40961 - Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere i dagtilbud samt social- og sundhedsassistenter og andre i AMU-målgruppen, som har kontakt med børn og unge som pårørende til psykisk syge eller misbrugende forældre.

Beskrivelse: Deltageren kan indgå i det pædagogiske arbejde med at støtte børn og unge, som har forældre, der er psykisk syge eller misbrugende. Som en del af det arbejde kan deltageren identificere forskellige reaktionsmønstre og mestringsstrategier hos barnet og den unge og benytte kommunikationsformer, der bryder barnets og den unges isolation.

Deltageren kan formidle sine observationer til kolleger og ledelse og kan medvirke i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde ud fra en forståelse af sit eget kompetenceområde og ud fra kendskab til lov om skærpet indberetningspligt.

Deltageren kan inddrage forældrene på en anerkendende måde i samarbejdet omkring det enkelte barn og den enkelte unge.

Fagnummer: 40961 Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.087,55