Automatik_undergruppe

Robotteknologi for reparatører

Kort fortalt

På uddannelsen lærer du at fejlfinde/reparere på et industrielt robotanlæg. Du lærer at foretage en indkøring og kalibrering af robotten samt udføre systematisk vedligehold iht. Leverandørens specifikationer.

Robotteknologi for reparatører

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49577 - Robotteknologi for reparatører

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udføre reparation og vedligehold på industrielle robotter.

Beskrivelse:
Deltageren kan udføre vedligehold- og reparationsopgaver på industrielle robotanlæg.

Dette betyder at deltageren:

- Fejlfinder/reparerer på industrielle robotanlæg incl. robot og periferiudstyr, som fx værktøj, værktøjsveksler og gribere

- Foretager indkøring og kalibrering af robot

- Udfører systematisk vedligehold i henhold til leverandørens specifikationer, herunder foretage visuelle inspektioner

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:

- Sikkerhed på robotstyrede anlæg, således at fejlfinding og reparation kan udføres på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende love og regler.

Fagnummer: 49577 Robotteknologi for reparatører Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.595,70