Automatik_proces_undergruppe

Reparation og vedligeholdelse for operatører

Kort fortalt

Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper medvirke ved reparation og vedligeholdelse på procesanlæg og herunder anvende måleudstyr og håndværktøj korrekt.

Reparation og vedligeholdelse for operatører

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
44234 - Reparation og vedligeholdelse for operatører

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører som arbejder i procesindustrien

Beskrivelse: Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper medvirke ved grundlæggende reparations- og vedligeholdelsesopgaver på produktionsanlæg i procesindustrien. Deltageren kan anvende håndværktøj til reparations- og vedligeholdelsesopgaver herunder håndværktøj til tilspænding med moment. Deltageren kan anvende måleudstyr til fejlfinding ved måling af spænding, strøm og modstand. Deltageren kan desuden udbedre enkle elektriske og mekaniske fejl og mangler på produktionsanlæg ved at justere, udskifte eller reparere følere, aktuatorer, pumper, ventiler, elmotorer eller lignende komponenter under iagttagelse af lovgivnings- og sikkerhedsmæssige krav. Endvidere kan deltageren foretage opstramning/-spænding og udskiftning af kileremme, kæder og koblingselementer samt udføre kontrol af faste og variable gear og kontrol af up-lining.

Fagnummer: 44234 Reparation og vedligeholdelse for operatører Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.340,00 Uden for målgruppe: DKK 6.699,50