Proces_undergruppe

Rep/vedligehold på procesfødevare hjælpeanlæg 2

Kort fortalt

Du lærer at arbejde med vedligeholdelsesopgaver på tekniske hjælpeanlæg i proces- og fødevareindustrien så som: kompressorer, spildevandssystemer, anlæg til fremstilling af teknisk vand og kedelanlæg til fremstilling af damp og hedvand.

Rep/vedligehold på procesfødevare hjælpeanlæg 2

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49089 - Rep/vedligehold på procesfødevare hjælpeanlæg 2

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere, smede, personvognsmekanikere eller personer med tilsvarende kompetencer, der har eller ønsker beskæftigelse i en virksomheds drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som i den forbindelse skal kunne foretage reparation og vedligeholdelse på de tekniske hjælpeanlæg i proces- og fødevareindustrien.

Beskrivelse: Deltageren kan udføre reparations- og vedligeholdelsesopgaver samt udføre energioptimering på følgende tekniske hjælpeanlæg for proces- og fødevareområdet: kompressorer, spildevandssystemer, anlæg til fremstilling af teknisk vand og kedelanlæg til fremstilling af damp og hedvand.

Det betyder, at deltageren kan:
forstå gængse kølekompressor typer samt miljømæssige og sikkerhedsmæssige aspekter ved anvendelse af forskellige typer kølemidler.
forstå de energimæssige fordele ved anvendelse af varmepumper.
forstå de miljøkrav der stilles ved udledning af spildevand.
forstå kemisk, mekanisk og biologisk spildevands rensningsmetoder samt mulighed for genanvendelse af spildevand.
forstå de særlige krav til trykluftkvalitet i fødevareindustrien.
forstå fremstillingsmetoder for teknisk vand, herunder blødgøring, demineraliseringsmetoder så som ionbytter anlæg, osmose anlæg m.m.
forstå forskellige kedelanlæg til fremstilling af damp, hedvand samt varmt vand, herunder kedeltyper og brændselstyper.
redegøre for energioptimeringsmetoder på tekniske hjælpeanlæg.

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:
de tekniske hjælpeanlæg i forbindelse med energioptimering samt i forbindelse med vedligehold og reparation af disse.

Fagnummer: 49089 Rep/vedligehold på procesfødevare hjælpeanlæg 2 Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50