Vaskeri_undergruppe

Ren del af vaskeprocessen, grundmodul 2

Kort fortalt

Du lærer bl.a.om flowet i vaskeriet, om tørreprocessen, registreringer af vasketøjet samt om de maskiner, der indgår i denne. Du lærer også om vigtigheden af kommunikation mellem kunde og leverandører.

Ren del af vaskeprocessen, grundmodul 2

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Udfordringer med at regne, læse og stave? Få hjælp til vurdering af basale færdigheder, ring på 7242 2512.

Fra 2020 er der (for mange områder på AMU) indført prøver ved deltagelse på AMU-kursus. Din underviser vil informere omkring dette, herunder afholdelsesform, bedømmelseskriterier, bedømmelsesgrundlag samt tidspunkt for prøven. Prøven skal bestås for at få udstedt AMU-bevis

Har du brug for IT-rygsæk kontakt venligst zbc-vejledning@zbc.dk i god tid inden kursusstart, så vi kan nå at have den klar.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du får kendskab til tørreprocessen, fra afvanding til fuld tørring
  • Du får indsigt i vedligeholdelse af maskiner, der indgår i processen
  • Du lærer at vurdere tøjets tilstand og kvalitet
  • Du lærer om vigtigheden i kommunikation mellem kunde og leverandør, herunder minimere fejl og misforståelser samt yde en god service

Info om fag
48967 - Ren del af vaskeprocessen, grundmodul 2

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod medarbejdere inden for vaskeribranchen

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren på et grundlæggende niveau:
I forbindelse med tørreprocessen
forstå tørreprocessen fra afvanding til fuldtørring
træffe beslutninger om den videre proces ved restfugtighed
forstå processen i efterbehandlingen og arbejde med den
reagere på uregelmæssigheder i efterbehandlingen af tøjet ved
- steamer
- ruller
- strygning

I forbindelse med kvalitet i behandlingen
træffe beslutninger om kvaliteten, herunder
- arbejde med lettere indstillinger og vedligeholdelse af maskiner, der indgår i processen
have fokus på tøjets tilstand, herunder
- vurdere/fjerne pletter
- korrigere for slitage
- sikre kvaliteten ud fra kunders forventninger og krav

I forbindelse med forholdet mellem kunde og leverandør
yde bedst mulig service
- internt i virksomheden
- eksternt over for kunder
forstå faktorer, der påvirker forholdet mellem kunde og leverandør
arbejde med interne og eksterne faktorer i vaskeribranchen, herunder
- flowet i vaskeriet
- logistik i forbindelse med transport og levering til og fra kunde

I forbindelse med registreringsmetoder
genkende forskellige registreringsmetoder, der anvendes i vaskeribranchen
sikre korrekt levering
rette op på eventuelle fejl ved pakning, kvalitet og transport


I forbindelse med kommunikation ved pakning og levering af vasketøj
kommunikere så misforståelser minimeres

I forbindelse med arbejdsmiljø
vælge ergonomisk korrekte arbejdsstillinger
anvende redskaber
anvende tekniske hjælpemidler
minimere risiko for belastninger
minimere risiko for ensidigt gentaget arbejde

Fagnummer: 48967 Ren del af vaskeprocessen, grundmodul 2 Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 2.177,85