__ldrepleje_undergruppe

Relation og kommunikation med borgeren - FSSH1

Kort fortalt

Du får kompetencer til at etablere en relation hos borgeren ved hjælp af kommunikation, viden om kultur og livshistorie. Du lærer at observere borgeren, reagere på ændret adfærd og videregive relevante observationer i det tværfaglige samarbejde. Der er fokus på at udføre basale opgaver hos borgeren på baggrund af viden om en rehabiliterende tilgang, funktionsevne og fysisk, psykisk aldring. Uddannelsen er 1 af 5 i en fleksibel vej fra ufaglært til faglært social- og sundhedshjælper - FSSH1.

Relation og kommunikation med borgeren - FSSH1

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
22094 - Relation og kommunikation med borgeren - FSSH1

Målgruppe: Uddannelsen er den første arbejdsmarkedsuddannelse ud af fem i en fleksibel vej fra ufaglært til faglært social- og sundhedshjælper. Målgruppen er medarbejdere, som har en uddannelse svarende til og med erhvervsuddannelsesniveau eller ufaglært social- og sundhedspersonale.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Medvirke til at etablere og fastholde en professionel relation i mødet med borgeren, herunder borgeren med demens, og de pårørende på baggrund af viden om mellemmenneskelige relationer, kommunikation, ligeværdighed og empati.
Medvirke til at vælge og planlægge aktiviteter, der fremmer borgerens livskvalitet, handlekompetence og et meningsfuldt hverdagsliv på baggrund af viden om egen og andres kultur, ikke-diskrimination og betydning af livshistorie.
Involvere borgeren under hensyntagen til borgerens funktionsevne på baggrund af viden om den rehabiliterende tilgang.
Medvirke til at varetage opgaver inden for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde på baggrund af viden om social- og sundhedsvæsnets opbygning og lovgivning, herunder menneskeretslige principper, tavshedspligt, aktindsigt og samtykke.
Medvirke til arbejdet med borgerens rehabiliteringsforløb ud fra viden om pleje- og træningsplaner.
Identificere typiske symptomer på ændret adfærd og medvirke til at iværksætte relevante handlinger på baggrund af viden om kroppens opbygning og funktion, herunder den fysiske og psykiske aldringsproces.
Tage medansvar for trivslen på baggrund af viden om arbejdspladsens organisering, rettigheder som fag- og myndighedsperson og mulighed for medarbejderindflydelse.
Opretholde hygiejniske principper og afbryde smitteveje i forbindelse med udførelse af praktiske opgaver hos borgeren herunder procedurer for skift af sengelinned, sortering af vasketøj og rengøring på baggrund af viden om forebyggelse af smittespredning.
Deltage i dokumentation og videregive relevante observationer om borgeres sundhedstilstand i det tværfaglige samarbejde.

Fagnummer: 22094 Relation og kommunikation med borgeren - FSSH1 Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 10.011,25