__ldrepleje_undergruppe

Relation, livskvalitet, ensomhed - FSSH5b

Kort fortalt

Uddannelsen giver dig kompetencer til at etablere relationer til borgeren med ensomhed og støtte borgerens deltagelse i sociale sammenhænge. Du lærer at understøtte borgerens livskvalitet på baggrund af viden om medborgerskab, lokale netværk og frivillige samt social ulighed i sundhed. Uddannelsen er én af tre valgfri AMU i den fleksible social- og sundhedshjælper (FSSH)

Relation, livskvalitet, ensomhed - FSSH5b

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
22092 - Relation, livskvalitet, ensomhed - FSSH5b

Målgruppe: Uddannelsen er en del af en fleksibel vej fra ufaglært til faglært social- og sundhedshjælper. Målgruppen er medarbejdere, som har en uddannelse svarende til og med erhvervsuddannelsesniveau eller ufaglært social- og sundhedspersonale.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Etablere og opretholde relation med borgeren, der oplever isolation eller ensomhed.
Vejlede om aktiviteter og tilbud, der bidrager til borgerens trivsel og forebygger ensomhed, på baggrund af kendskab til medborgerskab og netværk, herunder lokale frivillige netværk og patientforeninger.
Støtte borgeren i relevante aktiviteter, der medvirker til, at borgerens grundlæggende behov opfyldes, herunder inddrage viden om seksualitetens betydning.
Igangsætte aktiviteter, der bidrager til borgerens oplevelse af velvære, fx udflugter og det gode måltid, på baggrund af viden om netværk i borgerens nære omgivelser.
Støtte borgeren i at deltage i sociale sammenhænge og medvirke til borgerens oplevelse af livskvalitet, på baggrund af viden om social ulighed i sundhed og betydning af relationsdannelse.

Fagnummer: 22092 Relation, livskvalitet, ensomhed - FSSH5b Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75