Pleje_i_sygehusv__senet_undergruppe

Psykiatrisk suppleringsuddannelse

Kort fortalt

Social- og sundhedsassistenterne kan inden for det psykiatriske speciale udøve den faglige kompetence selvstændigt og varetage aktivitets- og omsorgsopgaver samt grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver.

Psykiatrisk suppleringsuddannelse

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
42684 - Psykiatrisk suppleringsuddannelse

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedsassistenter, som har praktisk erfaring inden for det psykiatriske hospitalsområde eller psykiatriske institutionsområde, eller deltagere med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne skal have minimum ½ års arbejdserfaring fra det psykiatriske speciale inden for de sidste 2 år.

Beskrivelse: Deltagerne kan, på baggrund af viden og praktisk erfaring inden for det psykiatriske hospitalsområde eller det psykiatriske institutionsområde, udøve psykiatrisk sygepleje.
De kan afgrænse eller tilskynde til handling over for patienter og kolleger under hensyntagen til etiske og moralske overvejelser.
De kan kritisk og konstruktivt deltage i samfundsdebatten ud fra viden om udviklingen indenfor psykiatrien, de psykisk syges vilkår samt organiseringen af psykiatrien.
Ud fra nyeste viden om psykiatriske sygdomme, undersøgelses- og behandlingsmetoder kan de tilrettelægge plejeforløb.
Deltagerne kan optræde kompetent i aggressions- og voldssituationer og er bevidste om gældende lovgivning om frihedsberøvelse og anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatriske afdelinger og boinstitutioner. Deltagerne kan, på baggrund af afprøvning af forskellige metoder til aktivering, iværksætte kvalificeret samvær.
Deltagerne kan udøve faglighed i udøvelsen af psykiatrisk sygepleje, som bygger på en detaljeret viden om menneskesyn, sundheds- og sygdomsopfattelser, normalitet og afvigelse samt målet med psykiatrisk sygepleje, herunder forebyggende tiltag.
Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter eller lignende.

Fagnummer: 42684 Psykiatrisk suppleringsuddannelse Varighed 20 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 11.772,00