Programmering_undergruppe

Programmering: Versionering og dokumentation

Kort fortalt

Deltageren kan deltage i teambaseret programudvikling og anvende versionsstyringsværktøjer som for eksempel git, samt dokumentere egen kode før, under og efter et programmeringsprojekt, med det formål, at gøre koden forståelig for resten af teamet. Deltageren kan desuden anvende flowcharts, til at beskrive egen kode.

Programmering: Versionering og dokumentation

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49506 - Programmering: Versionering og dokumentation

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med teambaseret programudvikling og versionsstyring.Det anbefales, at deltageren inden kursus start har erfaring med et objektorienteret programmeringssprog.

Beskrivelse: Deltageren kan:

Anvende projektstyringsværktøjer før, under og efter et programmeringsprojekt.
Anvende et teambaseret versionsstyringsværktøj som for eksempel git.
Anvende flowcharts til at beskrive koden før, under og efter et programmeringsprojekt.
Udarbejde løbende dokumentation under et programmeringsprojekt med det formål at gøre koden forståelig for resten af teamet.

Deltageren kan i forbindelse med versionering og dokumentation anvende sin opnåede viden om versionsstyringsværktøjer til teambaseret programmering og løbende dokumentere egen kode.

Fagnummer: 49506 Programmering: Versionering og dokumentation Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.595,70