Programmering_undergruppe

Programmering: Serverside programmering

Kort fortalt

Deltageren kan udvikle serverside webapplikationer, som kan generere webbaseret kode, som fx HTML kode, til afvikling i en clientside browser, samt udvikle et web-API eller anden webservice, som kan udveksle data mellem en database på serveren og en klient applikation. Herudover kan deltageren validere brugerinput for at sikre, at inputdata er brugbar og ikke indeholder en sikkerhedsrisiko.

Programmering: Serverside programmering

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49509 - Programmering: Serverside programmering

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med udvikling af serverside webapplikationer.Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har erfaring med at programmere i et højniveau programmeringssprog har kendskab til SQL samt clientside programmering herunder JavaScript.

Beskrivelse: Deltageren kan:

Anvende et givet serverside programmeringssprog til at udvikle serverside webapplikationer.
Udvikle serverside applikationer, der kan generere webbaseret kode som fx HTML kode, der kan afvikles i en clientside browser.
Udvikle serverside web-API eller andre webservices.
Forbinde en serverside applikation til en database.
Udveksle data mellem en database på serveren, og en client applikation.
Anvende validering af brugerinput i en webapplikation for at sikre, at inputdata er brugbare og ikke indeholder en sikkerhedsrisiko.

Deltageren kan i forbindelse med ”Programmering: Serverside programmering” anvende sin opnåede viden til udvikling af serverside webapplikationer, som kan generere webbaseret kode til en clientside browser, samt udvikle et web-API eller anden webservice, som kan udveksle data mellem serveren og client ­­applikation.

Fagnummer: 49509 Programmering: Serverside programmering Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50