Programmering_undergruppe

Programmering: Linux rettet mod server og embedded

Kort fortalt

Deltageren kan deltage i programudvikling på Linux platformen, og kan udover at anvende Linux platformens dokumentation, udarbejde egen dokumentation, og kan desuden redegøre for Linux¿s principielle opbygning, herunder anvendelsen af User- og Kernel-Space.

Programmering: Linux rettet mod server og embedded

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49505 - Programmering: Linux rettet mod server og embedded

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med programudvikling på Linux platformen.Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har erfaring med programmeringssproget C, og kendskab til den principielle opbygning af operativsystemer.

Beskrivelse: Deltageren kan:

Redegøre for Linux’s principielle opbygning i server- og embeddede systemer.
Redegøre for Linux kernen og anvendelsen af User- og Kernel-Space.
Anvende Linux Shell og navigere rundt i Linux filsystemet, samt anvende grundlæggende Linux sikkerheds features.
Redegøre for anvendelsen af Tool-Chains til Compilering af User- og Kernel-Space programmel.
Anvende og selv udarbejde Linux dokumentation.

Deltageren kan i forbindelse med grundlæggende Linux programmering anvende sin opnåede viden om Linux Shell miljøet, Linux opbygning og kernen, Linux programmeringsmiljøet, Linux programmeringsværktøjer og -modeller samt Linux dokumentationsmiljøet.

Fagnummer: 49505 Programmering: Linux rettet mod server og embedded Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50