Programmering_21624_RI_undergruppe_2023-2028

Programmering: Begreber og programstruktur

Kort fortalt

Deltageren kan i et givet programmeringssprog udvikle mindre konsolbaserede applikationer, og anvende et professionelt programudviklingsmiljø til udvikling og debugge egen kode. Deltageren kan her anvende opnået viden om sprogets elementer som variabler, konstanter, datatyper, udtryk, logiske og aritmetiske operatorer, begreber, programstrukturer, syntaks, kontrolstrukturer, løkker og arrays.

Programmering: Begreber og programstruktur

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer at udvikle mindre konsolbaserede applikationer
  • Du kan bruge et professionelt programudviklingsmiljø til udvikling og debugge egen kode
  • Du får viden om sprogets elementer som fx variabler, konstanter, datatyper, programstrukturer, syntaks, kontrolstrukturer, løkker og arrays
Info om fag
49508 - Programmering: Begreber og programstruktur

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med udvikling af software.Der er ingen formelle forudsætninger for at deltage i grundlæggende programmering.Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med udvikling af software.Der er ingen formelle forudsætninger for at deltage i grundlæggende programmering.

Beskrivelse: Deltageren kan:

Anvende et givet programmeringssprog og et tilhørende udviklingsværktøj.
Udvikle mindre programmer, der anvender en tekstbaseret konsol til input og output.
Anvende et professionelt programudviklingsmiljø.
Anvende navngivne datatyper som variable og konstanter.
Redegøre for variables synlighed/scope i koden.
Anvende begreber, programstrukturer og syntaks.
Anvende logiske og aritmetiske operatorer.
Anvende kontrolstrukturer, løkker og arrays.
Dokumentere egen kode ved hjælp af kodekommentarer.
Debugge og fejlrette egen kode.

Deltageren kan i forbindelse med 'Programmering: Begreber og programstruktur' anvende sin opnåede viden til at udvikle mindre selvstændige programmer.

Fagnummer: 49508 Programmering: Begreber og programstruktur Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50