Pleje_i_sygehusv__senet_undergruppe

Professionalisering af faglige relationer

Kort fortalt

Uddannelsen giver deltageren viden om den professionelle relations betydning i omsorgsarbejdet og kan identificere tegn på svigt i den professionelle relation. Uddannelsen medvirker til at deltageren fremadrettet vil kunne handle hensigtsmæssigt i det samspil, der udfordrer den professionelle relation.

Professionalisering af faglige relationer

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48979 - Professionalisering af faglige relationer

Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, samt pædagogiske assistenter, der fx arbejder på somatiske afdelinger, i det regionale sundhedsvæsen og i kommunalt regi.

Beskrivelse:
Deltageren:

kender rammer og lovgrundlaget for det professionelle arbejde og kan omsætte denne viden ind i kerneopgaven
kan i sit professionelle arbejde, gennem målrettet og anerkendende kommunikation skabe ligeværdige og udviklende relationer med borgerne, deres pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere
opnår forståelse for og viden om forskellige typer relationer samt relationens betydning i forskellige faglige sammenhænge. Herunder identificere tegn på svigt i den professionelle relation og dets betydning for borger, pårørende og kollegaer
kan identificere faglige relationer, hvor denne møder modstand herunder forstå de psykologiske mekanismer, der henholdsvis fremmer og hæmmer præcis den professionelle relation, og kan handle på baggrund af denne viden
kan anvende hensigtsmæssige analyse- og evalueringsmetoder der knytter an til professionelle relationer hvilket understøtter egen udvikling i relationen og fremmer arbejdspladsens professionelle relationer.

Fagnummer: 48979 Professionalisering af faglige relationer Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75