U___Slagter

Produktion af pølser, pålæg og røgvarer

Kort fortalt

Deltageren kan efter uddannelsen producere og forædle produkttyper inden for varegruppen pølser, pålæg og røgvarer. Der arbejdes med relevante maskiner, emballering og etikettering samt kvalitetsberegning og kalkulation af producerede varer.

Produktion af pølser, pålæg og røgvarer

08-04-2024
Produktion af pølser, pålæg og røgvarer
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
3 dage Daghold
Info om fag
48364 - Produktion af pølser, pålæg og røgvarer

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget indenfor detailforarbejdning og forædling af ferskvarer.

Beskrivelse: Deltagerne kan producere og forædle produkttyper inden for gruppen pølser, pålæg og røgvarer og efterleve gældende hygiejneforskrifter for såvel personlig hygiejne som produktionshygiejne samt egenkontrol. Deltagerne kan samle og adskille relevante maskiner under hensyntagen til arbejdsmiljø og sikkerhed. Endvidere kan deltagerne klargøre produkterne i selvvalgsemballage og foretage kontrol af lovpligtig etikettering samt kvalitetsberegne og foretage kalkulationer på producerede varer med brug af IT-baserede kalkulationssystemer.

Fagnummer: 48364 Produktion af pølser, pålæg og røgvarer Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 3.106,35