Kok__tjener__ern__ring_undergruppe

Produktion af convenience food

Kort fortalt

Deltageren kan efter uddannelsen fremstille convenience food af høj kvalitet. Der arbejdes desuden med kalkulation og prisfastsættelse af de fremstillede produkter.

Produktion af convenience food

08-04-2024
Produktion af convenience food
ZBC Slagelse Valbyvej 69 4200 Slagelse
3 dage Daghold
12-06-2024
Produktion af convenience food
ZBC Slagelse Valbyvej 69 4200 Slagelse
3 dage Daghold
Info om fag
47482 - Produktion af convenience food

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget indenfor detailforarbejdning og forædling af ferskvarer.

Beskrivelse: Deltagerne kan fremstille convenience food af høj kvalitet, herunder udskære og marinere råvarer samt fremstille tilbehør. Deltagerne kan fremstille færdigretter, så de opfylder gældende fødevarelovgivning for området samt foretage korrekt emballering, opbevaring og salgsoplæg ud fra virksomhedens egenkontrolprogram. Deltagerne kan betjene og vejlede kunder, herunder informere om retternes ernærings-, hygiejne- og kvalitetsmæssige standarder. Endelig kan deltagerne kalkulere og prisfastsætte de fremstillede produkter samt arbejde under hensyntagen til arbejdsmiljø og sikkerhed.

Fagnummer: 47482 Produktion af convenience food Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.299,90