Produktion af convenience food

Kort fortalt

Deltageren kan efter uddannelsen fremstille convenience food af høj kvalitet. Der arbejdes desuden med kalkulation og prisfastsættelse af de fremstillede produkter.

Produktion af convenience food
15-02-2022
Slagterkurven
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
3 dage Daghold
15-03-2022
Produktion af convenience Food
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
3 dage Daghold
30-03-2022
Produktion af convenience food
ZBC Slagelse Valbyvej 69 4200 Slagelse
3 dage Daghold
26-04-2022
Slagterkurven
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
3 dage Daghold
09-05-2022
Produktion af convenience food
ZBC Slagelse Valbyvej 69 4200 Slagelse
3 dage Daghold
2 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget indenfor detailforarbejdning og forædling af ferskvarer.

Beskrivelse: Deltagerne kan fremstille convenience food af høj kvalitet, herunder udskære og marinere råvarer samt fremstille tilbehør. Deltagerne kan fremstille færdigretter, så de opfylder gældende fødevarelovgivning for området samt foretage korrekt emballering, opbevaring og salgsoplæg ud fra virksomhedens egenkontrolprogram. Deltagerne kan betjene og vejlede kunder, herunder informere om retternes ernærings-, hygiejne- og kvalitetsmæssige standarder. Endelig kan deltagerne kalkulere og prisfastsætte de fremstillede produkter samt arbejde under hensyntagen til arbejdsmiljø og sikkerhed.

Fagnummer: 47482 Produktion af convenience food Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 2.080,10