Proces_undergruppe

Procesanlæg, fejlfinding og optimering af proces

Kort fortalt

Du lærer at montere og idriftsætte komponenter i et procesanlæg, hvor der anvendes forskellige reguleringsprincipper, som fx feedback-, feedforward-, kaskade- eller forholdsregulering. Du lærer endvidere at foretage kontrol/kalibrering af måleudstyr, samt fejlfinde og reparere til modulniveau på procesanlæg. Du lærer hvordan du overholder sikkerhedsregler, ved indgriben i en automatisk proces.

Procesanlæg, fejlfinding og optimering af proces

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
41354 - Procesanlæg, fejlfinding og optimering af proces

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatiktekniker, industriteknikere, personvognsmekanikere eller personer med tilsvarende kompetencer, der har eller ønsker beskæftigelse i en virksomheds drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som i den forbindelse skal kunne foretage indkøring og indregulering samt justeringer på automatiske procesanlæg.

Beskrivelse: Deltageren kan foretage montage af og idriftsætte automationskomponenter, der indgår i et procesanlæg. Endvidere kan deltageren fejlfinde på og optimere procesanlægget.

Deltageren kan:

montere og idriftsætte de enkelte komponenter, der indgår i et procesanlæg, hvor der anvendes forskellige reguleringsprincipper, som fx feedback-, feedforward-, kaskade- eller forholdsregulering, og kan herunder foretage kontrol/kalibrering ved hjælp af transportabelt måle/kalibreringsudstyr.
udføre fejlfinding og reparation til modulniveau på de nævnte procesanlæg, herunder vurdere processens stabilitet samt foretage optimering af PID regulatorens parametre.
overholde gældende sikkerhedsregler ved indgriben i en automatisk proces.
udvælge og tilslutte procesmåleudstyr, fx kalibrator, multimeter, logger og registrerende udstyr, herunder vurdere måleresultaterne.

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:

signalveje for målinger, herunder EMC, spændingsfald og impedans
procesanlæggets procesegenskaber, herunder processens regulerbarhed, samt valg af principper fx feedback, feedforward, kaskade eller forhold
beregninger i forbindelse med procesanlæg, herunder kunne beregne tidskonstanter
valg af reguleringsprincip

Fagnummer: 41354 Procesanlæg, fejlfinding og optimering af proces Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50