__ldrepleje_undergruppe

Praktisk hjælp og professionelle relationer -FSSH2

Kort fortalt

Uddannelsen giver dig kompetencer til at varetage praktisk hjælp hos borgeren ud fra Serviceloven og lokale standarder. Du arbejder med professionelle relationer og værktøjer til tidlig opsporing af ændringer i borgerens helbred og funktionsevne samt tværfagligt samarbejde med fokus på rehabilitering. Kommunikation, observation, dokumentation, samt ergonomi ved udførelse af praktisk hjælp indgår. Uddannelsen er 2 af 5 i en fleksibel vej fra ufaglært til faglært social- og sundhedshjælper - FSSH2

Praktisk hjælp og professionelle relationer -FSSH2

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
22096 - Praktisk hjælp og professionelle relationer -FSSH2

Målgruppe: Uddannelsen er den anden arbejdsmarkedsuddannelse ud af fem i en fleksibel vej fra ufaglært til faglært social- og sundhedshjælper. Det anbefales, at uddannelsen bygger videre på "Relation og kommunikation med borgeren - FSSH1". Målgruppen er medarbejdere, som har en uddannelse svarende til og med erhvervsuddannelsesniveau eller ufaglært social- og sundhedspersonale.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Udføre praktisk hjælp i overensstemmelse med Serviceloven og på baggrund af viden om hygiejniske principper afbryde smitteveje.
Deltage i et tværfagligt samarbejde på baggrund af viden om tværsektoriel og tværfaglig kommunikation og samarbejde bl.a. med fokus på rehabilitering og borgerens plejeplaner og/eller træningsplaner.
Anvende Sundhedsstyrelsens værktøjer til tidlig opsporing gennem observationer og korrekt videregivelse af ændringer i borgerens almene sundhedstilstand.
Samarbejde med borgeren om tilrettelæggelse og udførelse af rehabiliterende aktiviteter, som involverer pårørende og frivillige, samt støtte borgeren i brugen af teknologi og velfærdsteknologi til mestring af hverdagslivet.
Medvirke til at understøtte borgerens selvbestemmelsesret i eget liv og livskvalitet, ved at inddrage viden om rehabiliterende metoder, kommunikation, relationsdannelse og borgerinddragelse.
Medvirke til at forebygge udadreagerende adfærd, magtanvendelse og håndtere seksuel opmærksomhed med fokus på at respekt og værdighed bevares i plejen af borgeren, herunder borgere med demens.
Medvirke til udvikling af et godt psykisk arbejdsmiljø på baggrund af viden om kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering i mødet med borgeren.
Anvende mundtligt og skriftligt fagsprog til at formidle og dokumentere faglige informationer og observationer hos borgeren.
Udføre forflytningsopgaver og forebygge arbejdsbetingede belastninger og ulykker ud fra viden om ergonomi og arbejdsmiljø.
Udføre praktisk og personlig hjælp til borgeren med inddragelse af viden om menneskesyn, borgerens rettigheder og etiske dilemmaer i den professionelle omsorg, herunder ligebehandling, religionsfrihed, retten til seksualitet og retten til et socialt liv.
Justere, prioritere og udføre opgaver ud fra borgerens grundlæggende behov og funktionsniveau i kendte situationer, samt inddrage viden om social- og sundhedspolitiske målsætninger, sundhedsaftaler, visitationssystem, lokale kvalitetsstandarder, ydelseskataloger og serviceniveau.

Fagnummer: 22096 Praktisk hjælp og professionelle relationer -FSSH2 Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 10.011,25