HR___Ledelse_undergruppe

Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver

Kort fortalt

Deltageren kan efter kurset indhente relevant materiale, medvirke i den daglige behandling af personalesager og formidle afgørelser og retningslinier.

Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver

02-10-2023
Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver
ZBC Slagelse Bredahlsgade 1B 4200 Slagelse
1 dag Daghold
Info om fag
40406 - Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver

Målgruppe: Administrative medarbejdere, der arbejder med HR-relaterede opgaver, herunder opgaveløsninger i funktionsområdet fra personaleadministrative opgaver til strategiske personaleudviklingsopgaver. Medarbejderen arbejder med personalejura.

Beskrivelse: Deltageren kan i samarbejde med den juridiske ansvarlige medvirke i den daglige behandling af personalesager, herunder kommunikation af afgørelser og retningslinier til medarbejderne.
Deltageren kan selvstændigt indhente relevant materiale til brug for behandling af personalesager, herunder eksempelvis retsregler og tidligere afgørelser vedrørende ansættelse, afskedigelse, overarbejde, sygdom mv.

Fagnummer: 40406 Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 754,45